správa nemovitostí | realitní a developerská činnost | ostatní služby

Kancelář:

Národní 9, 3.patro
110 00 Praha 1

tel.: 222 075 400
fax: 224 237 136

e-mail: info@gema-reality.cz
http://www.gema-reality.cz

Správa nemovitostí:

Rádi pomůžeme:

  • v ekonomické oblasti:

* evidence nájemníků či vlastníků, zpracování předpisů na úhradu záloh na služby event. rozpisů nájemného, rozúčtování nákladů, vedení účetnictví, sledování plateb včetně upomínek

  • v technické oblasti:

* vedení technické evidence, pasportizace, zajištění oprav, revizí, rekonstrukcí či nástaveb a vestaveb vč. inženýrské činnosti
* odborné prohlídky a zjišťování potřeby údržby a oprav
* preventivní prohlídky
* zajistíme opravu, rekonstrukci a následný pronájem nebo prodej Vámi dosud nevyužívaných prostor (byty,nebytové prostory,půdy) , včetně kvalitně provedeného výběrového řízení
* objednávání, přejímání a kontrola oprav
* plán oprav, podklady pro financování regenerace domu
* evidence provedených oprav, sledování po dobu záruky, ev. zpracování podkladů pro reklamace

  • v právní oblasti:

* zajišťování a kontrola smluv s dodavateli
* založení družstva nebo společenství vlastníků, zpracování a evidence nájemních smluv

(c) 2009 GEMA spol. s r.o. Created by Weria